Regulament inscriere Catena Racing Team

Acest regulament are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti, cu privire la prelucrarea anumitor date personale care va apartin („Date”) in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Prelucrarea Datelor pe care le veti completa in prezentul formular de contact se va face de catre Asociatia Catena Racing Team, cu sediul social in BUCURESTI, Str Islaz nr 3, Sector 1, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 165/16.09.2014, avand cod unic de inregistrare 33649935 („Asociatia”), în calitate de operator.

Scopurile in care prelucram Datele sunt urmatoarele: (i) pentru dobandirea si pastrarea calitatii de membru al Asociatiei, implicit emiterea actelor derivate din aceasta calitate (chitanta de plata a contributiei de membru ); (ii) la cererea dumneavoastra, pentru inscrierea la competitii sportive (organizate de Asociatie sau de parteneri ai Asociatiei), inscriere care implica si actele derivate (servicii de cazare, masa, transport, daca organizatorii decid acordarea unor astfel de servicii) si (iii) pentru transmiterea de comunicari comerciale cu privire la competitii sportive si (iv) in scop de marketing, reclama si publicitate (aparitii in reviste, ziare, publicitate online, alte materiale publicitare, difuzate in pentru orice tip de media – radio, TV, presa).

Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal pentru scopul mentionat la pct. i) de mai sus este reprezentat de Art. 6 alin. (1) litera (b) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), respectiv executarea contractului. In absenta datelor cu caracter personal, Asociatia nu va putea asigura dobandirea si pastrarea calitatii de membru al Asociatiei.

Separat, prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopurile mentionate la pct. ii) – iv) de mai sus se va face pe baza consimtamantului dumneavoastra exprimat la momentul completarii prezentului formular, prin bifarea casutelor corespunzatoare. Lipsa acordului duce la imposibilitatea Asociatiei de a va inscrie la competitii sportive, de a va informa cu privire la acestea. In acest caz, veti putea dobandi in continuare calitatea de membru al Asociatiei.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in conformitate cu principiile statuate de GDPR, inclusiv cu privire la minimizarea datelor. Astfel, datele prelucrate pentru scopurile mai sus mentionate sunt adecvate, relevante si limitate la scopul mentionat mai sus.

Asociatia colaboreaza cu alte societati imputernicite de aceasta in procesul de prelucrare a Datelor insa numai in scopurile si limitele prevazute in prezentul regulament. Detalii privind aceste societati colaboratoare (inclusiv situatiile in care Datele dumneavoastra vor fi transmise catre acestea) le puteti gasi pe pagina noastra www.catenaracingteam.ro/politica-de-confidentialitate/  la rubrica 5. Persoane Imputernicite.

 

Asociatia se obliga sa respecte prevederile GDPR. Astfel, Asociatia se angajeaza sa respecte protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal si sa le utilizeze conform prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.

Asociatia nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra catre terti, cu exceptia societatilor imputenicite, utilizate pentru scopurile mai sus mentionate.

Datele vor fi stocate de catre Asociatie dupa cum urmeaza:

 

 • pentru scopul dobandirii si pastrarii calitatii de membru al Asociatiei, pentru toata durata afilierii la Asociatie si maxim 6.5 ani dupa incheierea calitatii de membru al Asociatiei conform Art 25 din Legea 82/1991 actualizata.
 • pentru scopul inscrierii la competitii sportive, pe intreaga durata a procesului de inscriere si desfasurare a competitiei sportive;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale si pentru scopul marketing, reclama si publicitate, pentru o perioada de doi ani de la ultima activitate in cadrul Asociatiei sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra pentru unul sau ambele scopuri mentionate.

 

Datele nu fac obiectul unui transfer catre terte tari aflate în afara Uniunii Europene si vor fi stocate de catre Asociatie pe durata calitatii dumneavoastra de membru al Asociatiei.

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Asociatie:

 • Drept de acces – insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor;
 • Drept la rectificare – insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;
 • Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Asociatiei stergerea Datelor care va privesc;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul – insemnand dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Asociatiei restrictionarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate.
 • Dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

In scopurile mai sus mentionate, este necesara prelucrarea datelor dumneavoastra personale completate in formularul de inscriere.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, puteti contacta Asociatia prin intermediul urmatoarelor modalitati: office@catenaracingteam.ro.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.

 

Daca sunteti de acord ca Datele sa fie prelucrate de Asociatie, va rugam sa manifestati optiunea prin bifare in casuta corespunzatoare din formularul de inscriere in Catena Racing Team, exprimandu-va astfel acordul pentru:

 •     prelucrarea Datelor mentionate pentru inscrierea la competitii sportive:
 •     prelucrarea Datelor mentionate pentru transmiterea de comunicari comerciale cu privire la competetii sportive
 •     primirea de comunicari comerciale prin urmatoarele modalitati: posta, e-mail sau telefon/SMS
 •     pentru marketing, reclama si publicitate

*Declar ca voi respecta reglementarile interne ale Asociatiei si voi achita taxa de membru in valoare de 100 lei/an;

*Declar ca am luat cunostinta de statutul de membru se reinnoieste anual odata cu achitarea taxei de membru si ca, renuntarea statutul de memru se poate face la cerere, taxa achitata nefiind returnata;

*In cazul inscrierii la orice competitie pentru care Asociatia imi plateste taxa de participare, transportul sau orice late facilitati (in functie de conditiile stabilite de Asociatie), ma oblig sa restitui Asociatiei sumele achitate pentru participarea mea la competitia respectiva in termen de 5 zile de la solicitarea Asociatiei;

*Declar pe propria raspundere ca nu sufar de afectiuni de natura a afecta participarea mea la competitii sportive. Ma oblig ca in cazul in care apare vreo modificare, sa nu solicit participarea la vreo competitie sportiva care poate afecta, in orice mod, starea mea de sanatate. In caz contrar, pentru si in cazul oricarui accident suferit in cadrul unei competitii sportive, declar ca nu am nicio pretentie de nicio natura din partea Asociatiei, acesta fiind absolvita de orice vina si/sau obligatie.

*Declar pe propria raspundere ca aceste date personale îmi apartin si ca ele au fost verificate de mine personal si sunt corecte.